مطالعات نظری هنر فصلنامه‌ای تخصصی است که مقالات و پژوهش‌های صاحب‌نظران در حوزۀ هنر را منتشر می‌کند. مطالعات می‌تواند میان‌رشته‌ای یا در یک رشتۀ خاص تعریف شود و رویکردها و گرایش‌های متنوعی را دنبال کند. مطالعات نظری هنر از تمامی پژوهش‌های اصیل در موضوعات زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر، تاریخ هنر، جامعه‌شناسی هنر، حکمت هنر، دین و هنر، علم و هنر، حقوق و هنر، اخلاق و هنر و دیگر مسائل مرتبط با هنر استقبال می‌کند. مطالعات نظری هنر تمامی عرصه‌های هنری اعم از موسیقی، معماری،‌ هنرهای نمایشی، هنرهای ترسیمی، هنرهای دستی و ادبیات را دربرمی‌گیرد.


 

نسبت سنّت و صنعت در قرآن و عرفان (تأملی در مبانی نظری صناعت در تمدن اسلامی)

حسن بلخاری قهی


بنیادهای عرفانی هنر باغ‌سازی چین

اسماعیل رادپور


هنر روزنه‌ای به امر معنوی در تفکر هایدگر

بیژن عبدالکریمی؛ کامیار پورعالی


بازنمایی مفاهیم عرفانی فرم معماری عصر صفوی

علی‌اصغر فهیمی‌فر


زیباشناسی امر والا ازمنظر لیوتار (مطالعه موردی: آثار بارنت نیومن)

شمس‌الملوک مصطفوی


ابن طفیل: الگوی هنر فاضله فارابی

نادیا مفتونی


زمان دیرشی و گونه شناسی آن در روایت

بهمن نامور مطلق


بررسی تطبیقی دیدگاه‌های بورکهارت و نصر در عرصه مبانی هنر اسلامی مبتنی بر نظریه ترامتنیت ژنت

محمدجواد سعیدی‌زاده


مطالعۀ نمادین نقش قندیل در محراب

افسانه قانی؛ شهربانو کاملی