مطالعات نظری هنر فصلنامه‌ای تخصصی است که مقالات و پژوهش‌های صاحب‌نظران در حوزۀ هنر را منتشر می‌کند. مطالعات می‌تواند میان‌رشته‌ای یا در یک رشتۀ خاص تعریف شود و رویکردها و گرایش‌های متنوعی را دنبال کند. مطالعات نظری هنر از تمامی پژوهش‌های اصیل در موضوعات زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر، تاریخ هنر، جامعه‌شناسی هنر، حکمت هنر، دین و هنر، علم و هنر، حقوق و هنر، اخلاق و هنر و دیگر مسائل مرتبط با هنر استقبال می‌کند. مطالعات نظری هنر تمامی عرصه‌های هنری اعم از موسیقی، معماری،‌ هنرهای نمایشی، هنرهای ترسیمی، هنرهای دستی و ادبیات را دربرمی‌گیرد.


 

نسبت سنّت و صنعت در قرآن و عرفان (تأملی در مبانی نظری صناعت در تمدن اسلامی)

صفحه 5-27

حسن بلخاری قهی


ابن طفیل: الگوی هنر فاضله فارابی

صفحه 29-46

نادیا مفتونی


زمان دیرشی و گونه شناسی آن در روایت

صفحه 47-62

بهمن نامور مطلق


شناسایی تأثیرات بورکهارت بر نصر در عرصه‌ی مبانی هنر اسلامی

صفحه 63-90

محمدجواد سعیدی‌زاده


زیباشناسی امر والا ازمنظر لیوتار (مطالعه موردی: آثار بارنت نیومن)

صفحه 91-112

شمس‌الملوک مصطفوی


بازنمایی مفاهیم عرفانی فرم معماری عصر صفوی

صفحه 113-134

علی‌اصغر فهیمی‌فر


هنر روزنه‌ای به امر معنوی در تفکر هایدگر

صفحه 135-151

بیژن عبدالکریمی؛ کامیار پورعالی


جریان‌شناسی بوطیقای تخیل از خیال‌پردازی جمعی به خیال‌پردازی سوژه

صفحه 153-178

علی عباسی


بنیادهای عرفانی هنر باغ‌سازی چین

صفحه 179-216

اسماعیل رادپور


مطالعۀ نمادین نقش قندیل در محراب

صفحه 217-238

افسانه قانی؛ شهربانو کاملی


دراماتورژی تقابل‌های قرآنی در قصه حضرت موسی (ع)

صفحه 239-259

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ حمید تلخابی؛ الهام نعیمی


تأویل‌پذیری به‌مثابه دیالکتیک حضور و غیاب در آثار بیژن الهی، با تأکید بر آرای مارتین هایدگر

صفحه 261-283

مهدی منفرد؛ سیدمحمدصادق آتش‌زر