راهنمای نویسندگان

فصلنامۀ مطالعات نظری هنر از تمامی مقالات، پژوهش‌ها و تحقیقات اصیل نویسندگان در موضوعات، رویکردها و گرایش‌های مختلف در حوزۀ مطالعاتِ نظری هنر استقبال می‌کند. 

مستدعی است جهت تکمیل، اصلاح و ارسال مقالات خود برای بررسی و انتشار در مطالعات نظری هنر به تمام این موارد دقت کافی شود. در صورتی که مقالات ارسالی مطابق شیوه‌نامه و معیارهای زیر تنظیم نشده باشد، در نشریه بررسی نخواهد شد. 

■■■

 

یک. ضوابط کلی

 1. مقالات ارسالی به مطالعات نظری هنر باید نتیجۀ مستقیم تحقیقات نویسنده یا نویسندگان آن باشد.
 2. تمام مقالات دریافتی، ابتدا در دفتر نشریه دسته‌بندی شده و بر اساس حوزه‌های تخصصی، به دبیران تخصصی فصلنامه ارجاع داده می‌شود. مقالات پس از بررسی دبیران و در صورت کسب امتیازهای لازم و رعایت استانداردهای شکلی مجله و ارتباط محتوایی با موضوع مطالعات نظری هنر و پس از بررسی‌های ابتدایی سردبیر و با تأیید ایشان، توسط دفتر نشریه به داوری ارسال می‌شود. مقالاتی که در این روند واجد امتیازهای لازم نگردد، با نظر سردبیر، برای رفع ایراد و افزایش کیفیت به نویسندگان بازگردانده خواهد شد.
 3. مطالعه، تأیید و رعایت تمام«ضوابط و اصول اخلاقی انتشار مقالات و آثار علمی کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)» الزامی است. ارسال مقاله به فصلنامة مطالعات نظری هنر به منزله مطالعه، رعایت و تأیید تمام این ضوابط و اصول است.
 4. مقالات تنها باید از طریق سامانۀ نشریۀ مطالعات نظری هنر به دفتر مجله ارسال شود.
 5. مقالات به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی پذیرفته می‌شود. مقالات انگلیسی پس از تجمیع در یک شمارۀ مجزا به چاپ خواهد رسید.
 6. مقالات ارسالی به فصلنامۀ مطالعات نظری هنر که به صورت انفرادی توسط اساتید دانشگاهی با مرتبه علمی استاد و مدرسین دروس خارج حوزه‌‎های علمیه کشور نگاشته شده‌اند، خارج از نوبت و به صورت ویژه داوری و بررسی می‌شوند.

 

دو. شیوه‌نامه نگارش

 1. حجم مقاله و تمام اجزای آن نباید بیشتر از 7000 کلمه باشد.
 2. مقاله باید دارای بخش‌های زیر باشد:

الف. چکیدۀ فارسی و انگلیسی؛ حداکثر 220 کلمه. 

ب. واژگان کلیدی فارسی و معادل انگلیسی آنها؛ 5 کلمه. 

پ. مقدمه، پیکرۀ اصلی مقاله؛ شامل بندها و بخش­‌های مربوطه و نتیجه‌گیری. 

ت. فهرست تمام منابع مورد استفاده.

 1. شیوۀ ارجاع‌­دهی، نگارش استنادات و تدوین منابع مقاله:

الف. ارجاعات مستقیم فارسی و لاتین باید در داخل متن و به این صورت انجام شود: (نام خانوادگی، سال نشر: شماره جلد/شماره صفحه)

مثال: (طباطبایی، 1370: 6/55) (Beaney, 1996: 2/168) 

ب. استنادات مقاله (ارجاعات غیر مستقیم و بهره‌برداری از بخشی از یک منبع) باید به صورت پانوشت در هر صفحه به این صورت درج شود: 

   • نک. طباطبایی، 1370: 10/ 6-14.؛  .See: Beaney, 1996: 168-192 

(بدین معنا که از صفحات 6 الی 14 جلد 10 اثر علامه طباطبایی / و صفحات 168 الی 192 اثر بِنِی برای بیان و نگارش این بخش از مقاله بهره برده شده است).

پ. پانوشت‌­های توضیحی در هر صفحه از عدد 1شروع می‌­شود. از درج پانوشت‌های غیرضروری خودداری شود.

ت. برای تکرار در ارجاع به منابع یکسان از به کاربردن عبارات همان و Ibid و... خودداری شود. متن ارجاع دوباره ذکر شود. 

ث. فهرست منابع انتهای مقاله باید به ترتیب حروف الفبا و ابتدا منابع فارسی و عربی و سپس از آن منابع لاتین بیاید. ارجاع به اسناد و سایت­‌های اینترنتی آخرین بخش منابع است.

ج. منابع مقاله به این صورت تدوین شوند:

ج-1. منابع فارسی:  

کتب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب (به صورت ایرانیک)، نام و نام خانوادگی مترجم، مصحح و...، شمارۀ جلد، نوبت چاپ، محل انتشار: نام انتشارات.  

مثال: موسوی گیلانی، سید رضی (1395)، درآمدی بر روش‌شناسی هنر اسلامی، قم: مدرسه اسلامی هنر، چاپ دوم.

مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام مجله (به صورت ایرانیک)، شمارۀ مجله و دورۀ انتشار آن، شمارۀ صفحات.  

مثال: سعیدی‌زاده، محمدجواد (1397)، «گزارش، شرح و نقد استدلال بورکهارت دربارۀ چرایی عدم شناسایی هنر توسط اسلام»، الهیات هنر، شمارۀ13، تابستان 1397، صص65-90.

مجموعه مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام سرویراستار یا گردآورنده، نام مجموعه مقالات (به صورت ایرانیک)، محل نشر: ناشر، شماره  صفحات مقالۀ مورد ارجاع.  

مثال: حسینی (ژرفا)، سید ابوالقاسم (1380)، «نسبت میان فقه و هنر»، مجموعه مقالات اولین همایش بین المللی فقه هنر، مدرسه اسلامی هنر، قم: مدرسه اسلامی هنر، صص 211-226.

ج-2. منابع لاتین:

کتب:  نام خانوادگی، نام (سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایرانیک)، محل نشر: نام انتشارات.  

Beaney, Michael (1996). Frege: Making Sense, London: Duckworth.

مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار). ”عنوان مقاله“، نام نشریه (به صورت ایتالیک)، شمارۀ دوره، شمارۀ مجله، شماره صفحات.  

Rein, Andrew (1985). “Frege and Natural Language”, Philosophy, Vol. 60, No. 234, pp. 513-524.

ج-3. سایت­های اینترنتی:

«عنوان موضوع» (آخرین تاریخ مراجعه به روز/ماه/سال)، نام و نام خانوادگی نویسنده متن (درصورت وجود)، نشانی صفحۀ اینترنتی (به صورت ایرانیک).

ج-4. استفاده از منابع مکرر:

در صورت استفاده از آثار متعدد یک مولف که در یک سال به چاپ رسیده است، پس از ذکر سال نشر، در منابع ارجاعات فارسی از حروف الفبای فارسی به ترتیب (الف، ب، پ،...) و در منابع و ارجاعات لاتین از حروف و الفبای انگلیسی به ترتیب (a, b, c,…) استفاده کنید. 

لطفا توجه کنید: تمامی منابع  فارسی مقالات فارسی باید به انگلیسی ترجمه شوند.

 1. معادل لاتین اسامی و اصطلاحات خاص کم کاربرد، در داخل متن و درون کمانک ذکر شود.
 2. مقاله در محیط word و با استفاده از قلم استانداردسازی‌شدۀ IRBadr برای متون فارسی و عربی (شماره 14 برای متن و 12 برای پاورقی) و قلم Time New Roman برای متون لاتین (شماره 12 برای متن و 10 برای پاورقی) حروف‌چینی و صفحه‌آرایی شود.
 3. دستور زبان فارسی و شیوه نامۀ نگارش مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید ملاک چگونگی نگارش و ویرایش مقالات باشد.
 4. حتما کلیه جداول و عکس‌ها با کیفیت مطلوب در فایل اصل مقاله جانمایی شده باشد.

الف. تصاویر مربوط به مقاله باید مستند (همراه با ذکر کامل مأخذ)، غیرتزئینی و از ارکان مقاله بوده و در متن به آنها ارجاع شده باشد و با فرمت JPEG و رزولوشن dpi300 باشند.

ب. عنوان جداول و نمودار های در بالای آنها با ذکر منبع قرارگیرد.

ج. ارجاع تصاویر به صورت (نام خانوادگی، سال نشر: صفحه) باشد و در صورتی که تصاویر از آرشیو نگارندگان است، به صورت (نگارندگان، سال) درج شود.

 

سه. ضوابط ارسال و بررسی مقاله

 1. مقالات ارسالی باید بدون نام نویسندگان و از طریق سامانۀ نشریات و در قالب«فایل اصلی مقاله»ارسال شود.
 2. نام و نام خانوادگی، رتبة علمی، نشانی دقیق پستی، نشانی الکترونیکی و تلفن تماس نویسنده/نویسندگان،‌ در فایلی جداگانه، در قالب«مشخصات نویسندگان»ارسال شود. در این فایل علاوه بر مشخصات نویسندگان باید این اطلاعات نیز منعکس شود:

الف. عنوان کامل مقاله به فارسی و انگلیسی؛

ب. نام نویسندگان به فارسی و انگلیسی (نام نویسنده عهده‌دار مکاتبات با ستاره مشخص شود)؛

پ. رتبه علمی و نام مؤسسه متناظر هر یک از نویسندگان به فارسی و انگلیسی؛

ت. ایمیل سازمانی هر یک از نویسندگان؛

ث. چکیده فارسی و انگلیسی (حداکثر 220 کلمه و کاملاً متناظر با یکدیگر)؛

ج. واژگان کلیدی فارسی و انگلیسی (حداکثر پنج واژه و کاملاً متناظر با یکدیگر).

همچنین اگر مقاله مستخرج از پایان نامه است باید در این فایل مشخص شود.

 1. نویسنده/نویسندگان محترم با توجه به الزامی شدن انتشار کد ORCID برای نشریات، خواهشمند است در قسمت ارسال مقاله- قسمت نگارندگان، فیلد کد ORCID را برای تمام نویسندگان تکمیل نمایید.
 2. نویسندگان ملزم هستند برای ارسال مقاله، صرفاً یکی از انواع مقاله ذیل را در سامانه انتخاب کنند: «مقاله پژوهشی»؛ «مقاله مروری»؛ «روش شناسی»؛ «نقطه نظر»؛ «مطالعه موردی» و «مقاله کوتاه».
 3. مسئولیت صحت مقاله و اجزای آن بر عهدۀ نویسندۀ مسئول مقاله است.
 4. همة نویسندگان یک مقاله باید فرآیند ارسال مقالات را مطالعه و بر طبق آن عمل کنند.
 5. سیاست فصلنامۀ مطالعات نظری هنر در داوری مقالات، ارزیابی دو سویه ناشناس است.
 6. با توجه به لزوم صیانت از تألیفات پژوهشگران گرامی کشور و پرهیز از تخلفات پژوهشی، و با عنایت به قانون «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» و تاکیدات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اخلاق پژوهش، تمامی نویسندگان مقالات موظفند گواهی همانندجویی مقاله ارسالی خود را از سامانه همانندجو با بارگذاری کل مقاله اخذ و در زمان ارسال مقاله در سایت نشریه بارگذاری نمایند. بدیهی است عدم ارائه گواهی همانندجویی و یا همپوشانی زیاد سبب عدم بررسی و پذیرش مقاله می‌شود. مسئولیت صحت گواهی ارائه شده به طور کامل بر عهده نویسنده مسئول مقاله است. لازم به ذکر است هزینه همانندجویی به عهده شخص نویسنده است.

 * ابتدا در سایت همانندجو به عنوان شخص حقیقی ثبت نام نموده و در طی مراحل ثبت نام و در قسمت نشریات علمی نام فصلنامه مطالعات نظری هنر را انتخاب نموده و پس از آن در فیلدهای مشخص شده، ایمیل و شناسه را وارد نمایید.

ایمیل: tsa@itaihe.ac.ir

شناسه: JZcIZ

 1. حداقل زمان بررسی، داوری و ارسال نتیجه اولیه به نویسنده/نویسندگان مقالات در فصلنامۀ مطالعات نظری هنر دو ماه است.
 2. انصراف از بررسی مقاله تنها تا یک هفته پس از ارسال مقاله به نشریه امکان‌پذیر است. پس از آنکه مقاله وارد فرآیند داوری شد، امکان انصراف وجود ندارد. در صورت تمایلِ نویسنده به بازپس­­گیری مقاله پس از فرصت معیّن شده، در صورت تأیید و پذیرش سردبیر، ایشان موظفند هزینه‌­های بررسی و داوری را پرداخت نمایند. درصورت استنکاف نویسنده از پرداخت هزینه‌ها، مجله می‌تواند بدون اجازه مجدد نویسنده و در صورت صلاحدید، مقاله مذکور را با رعایت حقوق معنوی مؤلف و نویسندگان آن، به چاپ برساند.
 3. تمام نویسندگان باید فرم تضاد منافع، تعهد اخلاقی و رضایت‌نامۀ ارسال مقاله به دفتر نشریه را تهیه، امضا و در قالبتعهدنامه به سردبیر، به دفتر فصلنامه ارسال کنند. نویسندة مسئول موظف است محتوای این تعهدنامه را به اطلاع تمام نویسندگان مقاله برساند و تأیید و امضای ایشان را اخذ کند.
 4. نویسندگان از ارسال هم‌زمان چند مقالة خود به سامانه فصلنامۀ مطالعات نظری هنر خودداری فرمایند. دفتر نشریه تا نهایی شدن وضعیت مقالۀ اوّل هر نویسنده، مقاله یا مقالات دیگر ارسالی ایشان را در گردش کار خود قرار نخواهد داد.
 5. مقالات اعضای هیئت تحریریه و یا مقالاتی که توسط ایشان به دفتر نشریه معرفی می‌شوند، جهت جلوگیری از سؤاستفاده‌های احتمالی و رخداد تضاد منافع عضویت آنها در هیئت تحریریه و نویسندگان آن مقالات، پس از داوری جداگانه توسط گروه مستقلی زیر نظر سردبیر، بررسی و در باب انتشار یا عدم انتشار آنها تصمیم‌گیری می‌شود. بدیهی است پس از تصمیم‌گیری مستقل این گروه، نتیجه نهایی در شورای هیئت تحریریه اعلام و تصویب می‌شود.
 6. ممکن است دفتر نشریه، چک لیست‌های مقاله را به منظور شناسایی نویسنده شبح از نویسندگان درخواست نماید.
 7. نویسندگان باید بیانیه‌ای صادر کنند و در آن مشخص شود که هر نویسنده در نگارش مقاله چه نقشی دارد، اطلاعات مقاله را اعلام کنند و همچنین در این بیانیه باید تضاد منافع احتمالی موجود در مقاله مشخص شود. ایشان موظفند مجوزهای اخذ شده برای استفاده از منابعی را که هنوز به چاپ نرسیده‌اند، نیز ذکر کنند.
 8. به منظور شناسایی نویسنده مهمان، شبح و پنهان بر اساس ایندستور العمل(صفحه 9) عمل خواهد شد.
 9. برای تغییر فهرست نویسندگان بر اساس ایندستورالعمل(صفحه‌های 5، 6، 7 و 8) عمل خواهد شد.
 10. اصل مقاله‌های رد شده یا بازپس‌گرفته‌شده پس از سه ماه از آرشیو الکترونیکی مجله خارج خواهد شد و مطالعات نظری هنر هیچ­گونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت.
 11. در صورت نیاز، دفتر نشریه با تمامی نویسندگان در خصوص مقاله مکاتبه خواهد کرد.
 12. تکمیل فرم تعهدنامه به سردبیر، فرم تالیف و افشای تعارض بهره و رعایت تمام این ضوابط الزامی است.
 13. نویسندگان محترم باید توجه داشته باشند در صورتی که مقالات آنها دارای حامی یا تأمین‌کنندۀ اعتبار پژوهشی است، حتما باید در مقاله از ایشان نام برده و قدردانی شود.

 ■■■

دیدگاه‌­های مطرح شده در مقالات لزوماً منعکس‌کننده نظرات مطالعات نظری هنری نمی‌­باشد.

مطالعات نظری هنر در قبول، رد یا ویرایش مقالات آزاد است.