اخبار و اعلانات

انتشار نخستین شمارۀ فصلنامۀ تخصصی مطالعات نظری هنر

به گزارش روابط عمومی مؤسسه آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، شمارۀ اول فصلنامۀ مطالعات نظری هنر به صاحب امتیازی این مؤسسه در اسفند ۱۴۰۰ منتشر شد. آقای محسن صابری، دبیر اجرایی فصلنامۀ مطالعات نظری هنر، ضمن اعلام انتشار نخستین شماره، گفت: مؤسسه آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی با نیازسنجی در حوزۀ مطالعات و پژوهش‌های علمی شاخه‌های هنر، اقدام به انتشار فصلنامه‌ای تخصصی نمود. مخاطبین این فصلنامه پژوهشگران هنر، هنرمندان و علاقه‌مندان به مباحث نظری هنر هستند. وی افزود: ما افتخار این را داشتیم که دانشمندان درجۀ یک این حوزه را به عنوان سردبیر و اعضای هیئت ...

مطالعه بیشتر