تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

آدرس: ایران، قم، بلوار بسیج، نبش کوچه بیست، مؤسسه آموزش‌عالی هنر و اندیشۀ اسلامی، طبقۀ چهارم، ادارۀ پژوهش.

کد پستی: 3715834616

تلفن تماس: 02537830782    داخلی: 237

ایمیل: tsa@itaihe.ac.ir

⌈      ⌉

⌊      ⌋

ایمیل ادارۀ پژوهش: research@itaihe.ac.ir

اندیشیدن هنر می‌خواهد