شناسنامه علمی شماره

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-6


بررسی یک نسخۀ خطی قرآن اولیه از مسجد عمروبن‌عاص

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 7-32

الینور سلارد


ملاحظاتی بر دو مصحف شریف کتابت‌شده در شیراز در دورۀ صفویه

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 33-67

سلیمان برک


قرآن‌های کتابت‌شده توسط شکرزاده سیدمحمد افندی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 69-92

محمد ممیش


دربارۀ کاتبان مصحف شریف

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 93-105

مصطفی اوغور درمان


مصحف شاه‌محمود نیشابوری؛ شاهکار کتابت نستعلیق

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 107-137

فاتح اوزکافا


شناسنامه علمی شماره

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400


بررسی سیر تحول در قلم نسخ در ایران؛ از عبدالله طباخ تا علاءالدین تبریزی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

علیرضا هاشمی‌نژاد


پژوهشی در قرآن‌نویسی خط محقق

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

امیر فرید


سبک طبری: تأملی بر قرآن‌نگاری شمال ایران در سده‌های میانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

مهدی صحراگرد


مطالعۀ پیوندهای کتابت مصحف شریف در ایران و عثمانی در سده‌های 9 و 10 ق.

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

مهدی قربانی؛ محمدحسین اسرافیلی


مطالعۀ مقایسه‌ای کتابت‌های میرزا‌احمد نیریزی و زین‌العابدین اصفهانی (نمونۀ مطالعاتی کتابت جزء سی‌ام قرآن معروف به آریامهری و مصحف زرین)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

علیرضا بخشی


مقایسۀ تطبیقی قلم محقق در مصاحف بایسنقرمیرزا و احمد قره‌حصاری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

شهاب شهیدانی


ویژگی‌های کتاب‌آرایی و سبک‌شناسی قرآن طلایی محفوظ در کتابخانۀ مونیخ

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

فرهاد خسروی بیژائم