مطالعات نظری هنر فصلنامه‌ای تخصصی است که مقالات و پژوهش‌های صاحب‌نظران در حوزۀ هنر را منتشر می‌کند. مطالعات می‌تواند میان‌رشته‌ای یا در یک رشتۀ خاص تعریف شود و رویکردها و گرایش‌های متنوعی را دنبال کند. مطالعات نظری هنر از تمامی پژوهش‌های اصیل در موضوعات زیبایی‌شناسی، فلسفه هنر، تاریخ هنر، جامعه‌شناسی هنر، حکمت هنر، دین و هنر، علم و هنر، حقوق و هنر، اخلاق و هنر و دیگر مسائل مرتبط با هنر استقبال می‌کند. مطالعات نظری هنر تمامی عرصه‌های هنری اعم از موسیقی، معماری،‌ هنرهای نمایشی، هنرهای ترسیمی، هنرهای دستی و ادبیات را دربرمی‌گیرد.


 

شناسنامه علمی شماره

بررسی سیر تحول در قلم نسخ در ایران؛ از عبدالله طباخ تا علاءالدین تبریزی

علیرضا هاشمی‌نژاد


پژوهشی در قرآن‌نویسی خط محقق

امیر فرید


سبک طبری: تأملی بر قرآن‌نگاری شمال ایران در سده‌های میانه

مهدی صحراگرد


مطالعۀ پیوندهای کتابت مصحف شریف در ایران و عثمانی در سده‌های 9 و 10 ق.

مهدی قربانی؛ محمدحسین اسرافیلی


مطالعۀ مقایسه‌ای کتابت‌های میرزا‌احمد نیریزی و زین‌العابدین اصفهانی (نمونۀ مطالعاتی کتابت جزء سی‌ام قرآن معروف به آریامهری و مصحف زرین)

علیرضا بخشی


مقایسۀ تطبیقی قلم محقق در مصاحف بایسنقرمیرزا و احمد قره‌حصاری

شهاب شهیدانی


ویژگی‌های کتاب‌آرایی و سبک‌شناسی قرآن طلایی محفوظ در کتابخانۀ مونیخ

فرهاد خسروی بیژائم