دراماتورژی تقابل‌های قرآنی در قصه حضرت موسی (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه قم، گروه علوم قرآن و حدیث.

2 استادیار مؤسسه‌ی آموزش عالی هنر و اندیشه، گروه ادبیات نمایشی، قم، ایران.

3 کارشناس‌ارشد علوم قرآنی و تفسیر از دانشگاه قم.

چکیده

بهره‌گیری از آیات و قصه‌های قرآن در آثار هنری، یکی از مسائل اهل نظر و هنرمندان در هنرهای گوناگون بوده که در پژوهش‌های دراماتیک و اجرایی، ذیل مفهوم دراماتورژی قرار می‌گیرد. روش‌های دراماتورژی قرآن یکی از مسائل مهمی محسوب می‌شود که این پژوهش قصد دارد بر اساس نگاه تقابلی و پارادوکسیکال، به دراماتورژی سه دوره‌ی قصه‌ی حضرت موسی (ع) در قرآن بپردازد. این سه دوره عبارت‌اند از: دوره‌ی اول، تولد موسی (ع)، موسی (ع) و قبطی، موسی (ع) و شعیب؛ دوره‌ی دوم، موسی (ع) و هارون، موسی (ع) و ساحران، موسی (ع) و فرعون؛ دوره‌ی سوم، رؤیت خداوند، گاو بنی‌اسرائیل، موسی (ع) و قارون، موسی (ع) و خضر. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که دراماتورژی تقابل‌های قرآنی در قصه‌ی حضرت موسی (ع) موجب نمایشی‌تر شدن و ارتباط بیشتر خواننده می‌شود و در تبیین حقایق و پرده برداشتن از معارف ژرف قرآنی، بسیار اثرگذار است؛ به‌طوری‌که از این روش می‌توان در آثار دراماتیک و اجرایی جدید بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quranic Dramaturgy: Exploring Narrative Confrontations in the Story of Prophet Moses (a)

نویسندگان [English]

  • Muhammadtaqi Diari Bidgoli 1
  • Hamid Talkhabi 2
  • Elham Naimi 3

1 Professor, Department of Quran and Hadith Studies, University of Qom

2 Assistant Professor, The Academic Institute of Art and Idea, Department of Dramatic Literature, Qom.

3 MA graduate, Quranic Studies and Interpretation, University of Qom.

چکیده [English]

One of the main concerns of scholars and artists is the use of verses and allegorical stories from the Holy Quran in artistic works. This aspect is extensively examined within the field of dramatic and performance studies, specifically under the title of dramaturgy. Quranic dramaturgy methods are considered important issues. Therefore, this paper aims to focus on the dramaturgy of three periods of the story of Prophet Moses (a) based on a confrontational and paradoxical perspective. The first period of the story of Prophet Moses (a) consists of the birth of Moses (a), Moses (a) and Coptic man, and Moses (a) and Shu'ayb (a). The second period includes the stories of Moses (a) and Aaron, Moses (a) and the magicians, and Moses (a) and the Pharaoh. Finally, the third period encompasses the stories of Moses (a) witnessing God, the calf of the Children of Israel, Moses (a) and Korah (Qārūn), and Moses (a) and Khidr. The findings indicate that the dramaturgy of conflicts presented in the story of Prophet Moses (a) in the Holy Quran enhances the portrayal and creates a stronger connection with the reader. It also plays a fundamental role in explaining the truths and unveiling the profound teachings of the Holy Quran. This approach can be applied in contemporary dramatic and performance productions. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quranic dramaturgy
  • confrontation
  • paradox
  • the story of Prophet Moses (a)