بنیادهای عرفانی هنر باغ‌سازی چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران

چکیده

باغ‌سازی که جلوه‌ای بس آشکار و کارکردی بس ملموس در میان هنرهای چین دارد، از اقبال فراوانی در جهان برخوردار بوده، هرچند به حکمتی که در پس پشت این هنر دلپذیر غنوده، کمتر پرداخته شده است. با این وجود، حتّی در میان محقّقانی که باغ چینی را از نظرگاهی صرفاً تاریخی و زیبایی‌شناختی بررسی کرده‌اند، شکّ نبوده است که مبنای نظری باغ چینی، فلسفه‌ای ژرف است که حتّی در دائویی دانستن آن هم تردیدی به خود راه نداده‌اند. ما در این نوشتار می‌کوشیم که جلوه‌هایی از تجلّی اندیشۀ دائویی را در باغ چینی نشان دهیم. از آنجایی که در میان اندیشه‌های چینی، تعلیم دائویی ماهیتی اساساً طریقتی و عرفانی دارد، حکمت باغ چینی را نیز حکمتی با ذوق عرفانی باید دانست، باغی که با یادکردِ پردیس‌های آسمانی دائویی، و با تعبیّت از اصول معرفتی دائویی، در پی آسمانی کردن مکانِ کیفیِ باغ‌های زمینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mystical Foundations of Chinese Gardening Art

نویسنده [English]

  • Ismael Radpour

چکیده [English]

Although garden design as one of the most apparent and tangible arts of China, has received worldwide attention, the philosophy behind it, however, is less concerned. Nevertheless, even for those scholars who study the Chinese garden purely from a historical and aesthetic point of view, there has been no doubt for the existence of a profound philosophy as its speculative basis, and nor even any doubt about its being Daoist. This paper tries to represent some features of Daoist thought as manifested in the Chinese garden. Since among the Chinese ways of thinking, Daoism possess an esoteric nature, the philosophy of the Chinese garden must be understood as an esoteric philosophy, a garden that recollecting the Daoist heavenly paradises and following the Daoist sapential principles, aims at celestialization of the qualitative space of terrestrial gardens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Garden design
  • Chinese garden
  • esoteric art
  • philosophy of garden