مصحف شاه‌محمود نیشابوری؛ شاهکار کتابت نستعلیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه تاریخ هنرهای ترکی-اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه مرمره، ترکیه

چکیده

نظام‌الدین شاه‌محمود که در دنیای هنر به او «زرین قلم» نیز می‌گویند، حدوداً بین سال‌های 884-898 ق. (1479-1493 م.) در نیشابور متولد شده است. او خوشنویسی را نخست نزد دایی‌اش عبدی نیشابوری فراگرفت. او بعداً دروس خوشنویسی را نزد سلطان علی مشهدی ادامه داد و خط خود را بهبود بخشید. او شیوۀ خود را پس از بررسی و تدقیق در خطوط استادانی مانند میرعلی هروی و محمد خندان آشکار کرد. شاه اسماعیل صفوی که از هنرمندان حمایت می‌کرد، شاه محمود را تحت حمایت خود گرفت و او را مأمور کتابت شاهنامه برای خود کرد.
شاه محمود نیشابوری آثار فراوانی دارد که از آن میان مصحف شریفی به خط نستعلیق در کتابخانۀ موزۀ قصر توپکاپی استانبول (Hırka-i Saâdet ، شمارۀ 25) حفظ شده است که زیباترین اثر اوست. این قرآن به خط نستعلیق در دانگ کتابت نوشته شده و ابعاد آن 37 × 25.5 سانتی متر است، 361 برگ دارد و توسط تذهیب‌کاران کارگاه حسن البغدادی تذهیب شد. این قرآن، توسط شاه محمد بهادرخان (شاه‌محمد خدابنده صفوی)، به سلطان مراد سوم عثمانی هدیه داده شد.
می‌توان گفت این مصحف -که در هر یک از هنرهای کتاب‌آرایی مانند تجلید، تذهیب و صحافی، نمونه‌ای فاخر و نفیس به شمار می‌رود، بر هنر عثمانی نیز تأثیر گذاشته و به آن جهت بخشیده است. شاه محمود، شاگردان و پیروانش هر کدام سهم مهمی در انتقال خط نستعلیق از ایران به عثمانی دارند -که سرزمین مادری این خط است. این مصحف که از ابتدا تا انتها با همان لطف و ظرافت، کاملاً یک‌دست نگاشته شده، از جهت تذهیب صفحۀ ظهریه، سر سوره‌ها، انتهای آیه‌ها و نشان‌های جزوها و حزب‌ها، از شاهکارهای هنر اسلامی است.
در این مقاله، هدف آن است که این مصحف را معرفی کرده و از نظر تفاوت‌های دو شیوۀ ایرانی و عثمانی بررسی کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Shah Mahmoud Neyshabouri’s Quran: A Transcribing in Nasta’liq

نویسنده [English]

  • Fatih Ozkafa

Marmara University, Faculty of Theology, Department of Turkish-Islamic Arts History, Calligrapher

چکیده [English]

Nezamadin Shah Mahmoud who is famous as “Zarin Qalam” in art world, was born around 1479-1493 A.D. in Neyshabour. His first calligraphy teacher was his uncle, Abdi Neyshabouri. He continued his learning as Soltan Ali Mashhadi’s student and improved his calligraphy. He appeared his style after studying masters’ scripts like Mir Ali Heravi and Mohamad Khandan. Shah Ismaeil Safavi, who supports artists, supported Shah Mahmoud and ordered him to transcribe a Shahnameh for himself. Shah Mahmoud has lots of artworks and a Quran kept in Istanbul Topkapi palace museum’s library (Hırka-i Saâdet ,  No. 25) transcribed by Nasta’liq script is one of his most beautiful art. The size of this Nasta’liq Quran is 25.5x37 cm and has 361 pages. It is illuminated by Hasan al-Baghdadi’s workshop. This Quran was given to Sultan Morad the third by Shah Mohamad Bahador Khan ( Shah Mohamad Khoda Bandeh Safavi) as a gift.
It can be said that this Quran, which is precious because of its bibliopegy like cover, illumination and binding, affected Ottoman art and gave it a direction. Shah Mahmoud and his students played big roles in transferring Nasta’liq script from Iran, which is Nasta’liq’s birthplace, to Ottoman. This Quran, which has been transcribed elegantly from beginning to the end, is one of the Islamic masterpieces because of its illuminations, headlines, finishing verses and signs of each part.
The purpose of this article is to introduce the Quran by Shah Mahmoud Neyshabori I Nasta’liq script and study the Iranian and Ottoman’s differences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • Nasta’liq
  • Shah Mahmoud Neyshabouri
  • Safavid
  • Ottoman