بررسی یک نسخۀ خطی قرآن اولیه از مسجد عمروبن‌عاص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر فوق دکترا، کالج فرانسه

چکیده

این مقاله با گزارش یافته‌های پژوهشی میان‌رشته‌ای در مورد اهمیت تاریخی یک نسخۀ منحصربه‌‌فرد قرآن، به مجموعۀ علوم مرتبط با نسخه‌های خطی اولیۀ قرآن، کمک فراوانی می‌کند. این نسخۀ خطی که در اوایل قرن 19 م. در مسجد عمروبن‌عاص در فسطاط (قاهرۀ قدیم) یافت شده، از لحاظ ابعاد عظیمش -که اهمیت آن را در تولید نسخه‌های خطی قرآنی نشان می‌دهد- متمایز است. همچنین این مصحف به دلیل وجود برگ‌هایی الحاقی در میان صفحات اصلی، از لحاظ اهمیت حفاظت و مرمت آن در طول قرون، قابل توجه است. مطالعۀ میان‌رشته‌ای این نسخۀ مرکب و حفظ آن، بینشی را در خصوص تاریخ انتقال مکتوب قرآن، از اولین نسخه‌های خطی سفارش داده شده توسط خلیفه عثمان‌بن‌عفان (644-656 ق.) تا نسخه‌های فاطمی در مصر (969-1171ق.) را فراهم می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of an Early Qur’ānic Manuscript from the Mosque of ʻAmr ibn al-ʻĀṣ in Cairo

نویسنده [English]

  • Éléonore Cellard

Post-doctoral researcher, Collège de France

چکیده [English]

This article contributes to the body of knowledge regarding early manuscripts of the Qurʾān by reporting the findings of a multidisciplinary investigation of the historical significance of a unique Qurʾānic copy. Discovered in the early nineteenth century CE in the Mosque of ʿAmr ibn al-ʿĀṣ in Fusṭāṭ (Old Cairo), the manuscript is distinctive for its monumental size, which suggests its significance in the production of Qurʾānic manuscripts. It is also notable for heterogeneous leaves, some of which were not part of the original volume, an indication of conservation issues throughout the centuries. The multidisciplinary study of this composite copy and its preservation provides insight into the history of the written transmission of the Qurʾān, from the first manuscripts ordered by the Caliph ʿUthmān ibn ʿAffān (r. 644-656) to the Fāṭimid copies in Egypt (969-1171).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mushaf-i Sharif
  • Kufic Line
  • Amr bin As Mosque