ویژگی‌های کتاب‌آرایی و سبک‌شناسی قرآن طلایی محفوظ در کتابخانۀ مونیخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه کتابت و نگارگری، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

امروزه یکی از نیازهای جامعۀ پژوهشی خوش‌نویسی و هنرهای وابسته به آن، شناسایی سیر تحول و تطور قلم‌های خوش‌نویسی، به‌ویژه در سده‌های اولیۀ اسلام است. خوشبختانه در سال‌های اخیر، علاوه‌بر پژوهش‌های تاریخی، پژوهش‌های ارزشمندی در زمینۀ مطالعات سبک‌شناسی و ویژگی‌های هنری قلم‌های گوناگون خوش‌نویسی صورت پذیرفته است. شناسایی و معرفی ویژگی‌های نسخه‌های شاخص مصاحف شریفه، یکی از راه‌کارهایی است که به این فرایند سرعت می‌بخشد. «قرآن طلایی» یکی از نسخه‌های منحصربه‌فرد در تاریخ خوش‌نویسی اسلامی است که امروزه در کتابخانۀ ایالتی باواریا در مونیخ نگهداری می‌شود. در مشخصات موزه‌ای این اثر، تاریخ قرن پنجم هـ.ق. درج شده است و آن را به ایران یا عراق متعلق دانسته‌اند. وجه تسمیۀ این اثر، پوشیده‌شدن تمام صفحات قرآن با لایۀ بسیار نازکی از طلاست. این قرآن فاقد رقم خوش‌نویس و تاریخ کتابت است؛ بااین‌حال، بر اساس مشاهدات اولیه، می‌توان گفت تحت اصول مکتب ابن‌بواب، خوش‌نویس شناخته‌شدۀ قرن چهارم هـ.ق. نگارش شده است. کشیدگی اغراق‌آمیز حرف «س» در «بسم الله» آغازین سوره‌ها، استفاده از مرکب‌های رنگین سفید، قهوه‌ای، لاکی (قرمزدانه) در کنار مرکب سیاه، تمایل جزئی حروف افراشته به‌سمت چپ و متراکم‌نویسی کلمات در عین شمرده‌نویسی، از نکاتی است که می‌تواند در راستای انتساب به مکتب ابن‌بواب مورد تحلیل قرار گیرد. افزون بر این، در این پژوهش مواردی چون نظام صفحه‌آرایی و همچنین، آداب به‌کارگیری و الگوهای تزئینی نشانه‌گذاری‌های به‌کاررفته در ابتدای سوره‌ها، انتهای آیات و حاشیه صفحات، مورد مطالعه قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Book Layout and Stylistic Features of the Golden Quran Preserved in Munich Library

نویسنده [English]

  • Farhad Khosravi Bizhaem

Iran, Isfahan, Art University of Isfahan, Department of Calligraphy and Persian Painting.

چکیده [English]

Today, one of the necessities of calligraphy research community and related arts is to identify the evolution of calligraphy pens, especially in the early centuries of Islam. Fortunately, in recent years, in addition to historical researches, valuable researches have been done in stylistic studies and artistic features of various calligraphy pens, which will certainly help to understand Islamic calligraphy more and better, and complete its evolution. Identifying and introducing the features of the various manuscripts of the Holy Quran is one of the solutions that speeds up this process. The "Golden Quran" is one of the unique manuscripts in the history of Islamic calligraphy which is kept in Bavarian State Library in Munich these days. In the museum index of this artwork, the history of the 11th century A.D. is mentioned and it is considered to belong to Iran or Iraq. The name of this artwork is because of thin gold cover on all its pages. This Quran does not have any signatures and transcription date, however, according to initial studies, it can be said that it is transcribed under Ibn al-Bawwab’s style- the 10th A.D. well-known calligrapher. Exaggerated stretching “س”  letter in بسم الله at the beginning of the surahs, using colorful inks like white, brown, lac next to black ink, minor tendency of vertical letters to the left side, compact writing of words, at the same time of distinct writing are those points that can be analyzed according to relating this artwork to Ibn al-Bawwab’s style. In addition, in this research, items such as page layout order as well as rules of usage and decorative patterns of markings used at the beginning of the surahs, the end of the verses and the margins of the pages have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calligraphy stylistic
  • the Golden Quran
  • Ibn al-Bawwab’s style
  • the 11th A.D. calligraphy
بیانی، مهدی (1363)، احوال و آثار خوش‌نویسان، تهران: علمی.
جیمز، دیوید (1380)، کارهای استادانه؛ قرآن‌نویسی تا قرن هشتم هجری قمری، تهران: کارنگ.
فضائلی، حبیب‌الله (1362)، اطلس خط، چاپ دوم، اصفهان: مشعل.
قلیج‌خانی، حمیدرضا (1392)، درآمدی بر خوش‌نویسی ایرانی، تهران: فرهنگ معاصر.
قمی، قاضی‌احمد (1383)، گلستان هنر، به کوشش احمد سهیلی خوانساری، تهران: منوچهری.
مایل هروی، نجیب (1379)، تاریخ نسخهپردازی و تصحیح انتقادی نسخه‌های خطی، تهران: کتابخانۀ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی.
هاشمی‌نژاد، علیرضا (1393)، سبکشناسی خوش‌نویسی قاجار، تهران: فرهنگستان هنر.
 
Carboni, Stefano, 2011, Fragmentary Folios from a Qur'an Manuscript: Folio from the Qur'an of `Umar Aqta late 14th–early 15th century (before 1405), in https://www.metmuseum.org/art/collection/search/453985 (accessed: 03/06/2021)
Rice, D. S, 1955, The Unique Ibn Al-Bawwab Manuscript in the Chester Beatty Library, Dublin: Oxford University Press.