مطالعۀ مقایسه‌ای کتابت‌های میرزا‌احمد نیریزی و زین‌العابدین اصفهانی (نمونۀ مطالعاتی کتابت جزء سی‌ام قرآن معروف به آریامهری و مصحف زرین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

میرزا‌احمد نیریزی از خوش‌نویسان اواخر دورۀ صفوی (1060ه‍.ق.) است که در تاریخ خوش‌نویسی خط نسخ جایگاه ویژه‌ای دارد. تعداد قرآن‌های کتابت‌شده توسط او همراه رساله‌ها، زیارت‌نامه‌ها، ادعیه و قطعات و مرقعات آن‌قدر وسیع است که کمتر خوش‌نویسی تاکنون توفیق این همه مشق یافته است. زین‌العابدین اصفهانی ملقب‌به اشرف‌الکتّاب (1187 ق.) هم‌دوره با حکومت قاجار و از خوش‌نویسان مبرز و پرکار بوده است. مزیت‌های زیباشناسانه در آثار کتابت‌شدۀ این دو خوش‌نویس در یک دورۀ تاریخی طولانی‌مدت باعث شد تعداد قابل توجهی از خوش‌نویسان خط نسخ از ادامه‌دهندگان و پیروان آنها باشند. هدف از این پژوهش بررسی تطبیقی و سنجش و اندازه‌گیری تشابهات و تفاوت‌هایی همچون زاویۀ قلم‌گذاری و رانش قلم، اتصالات، تناسبات در اندام و حروف کلمات، قوت و ضعف، چینش کلمات در سطر، فضاسازی صفحه و خوانایی است، تا ازاین‌طریق بتوان براساس‌مبانی سواد بصری و بهره‌گیری از اصول تئوری گشتالت به پرسش این پژوهش مبنی‌بر وجود و چگونگی تعیین و شناخت شیوۀ انحصاری خوش‌نویسی در آثار میرزا‌احمد نیریزی و زین‌العابدین اصفهانی پاسخ داده شود. این مقاله با روش تحلیلی و گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای با رویکرد تطبیقی انجام پذیرفته است و نشان می‌دهد باتوجه‌به تغییرات فرمی و همچنین غنای بصری، با‌ وجود افتراق و تشابهات در شاخصه‌های زیباشناسی این کتابت‌ها، هریک از دو استاد شیوه‌ای خاص و منحصربه‌خود را دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparative Studying Between Mirza Ahmad Neyrizi and Zeynol Abedin Esfahani (Samples study of transcription known as Ariya Mehri Quran and Golden Quran)

نویسنده [English]

  • Alireza Bakhshi

Iran, Tehran, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Mirza Ahmad Neyrizi is one of the calligraphers of the late Safavid period who has a special place in the history of Naskh script. The number of Qurans transcribed by him during about seventy years of transcription, along with treatises, pilgrimage letters, supplications, and pieces and albums is so large that less calligraphers have been so successful. Zeynol Abedin Esfahani known as Ashraf al-Kotab (1773 A.D.) was a prominent calligrapher during the Qajar period and was a prolific calligrapher who, despite his long life, transcribed until his old age. The aesthetic advantages of the transcribed works of these two calligraphers in a long historical period caused a significant number of calligraphers to be their successors and followers, and for many years until the contemporary period, calligraphers have loved the stylistic features of each of them. The purpose of this research is a comparative study and measurement of similarities and differences such as transcribing angle and pen expulsion, connections, proportions in the body and letters of words, strengths and weaknesses, word order in lines, page layout and legibility so determination and recognition of specific calligraphy styles in Mirza Ahmad Neyrizi and Zeynol Abedin Esfahani’s artworks can be answered according to fundamentals of visual literacy and application of the principles of Gestalt theory. This article has been done by analytical method and collection of library information with a comparative approach and shows that due to the formal changes as well as visual richness, despite the differences and similarities in the aesthetic characteristics of these transcriptions, each of the two masters has a special method and styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Calligraphy
  • Naskh
  • Ahmad Neyrizi
  • Zeynol Abedin Esfahani