نسبت سنّت و صنعت در قرآن و عرفان (تأملی در مبانی نظری صناعت در تمدن اسلامی)

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 5-27

حسن بلخاری قهی


ابن طفیل: الگوی هنر فاضله فارابی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 29-46

نادیا مفتونی


زمان دیرشی و گونه شناسی آن در روایت

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 47-62

بهمن نامور مطلق


شناسایی تأثیرات بورکهارت بر نصر در عرصه‌ی مبانی هنر اسلامی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 63-90

محمدجواد سعیدی‌زاده


زیباشناسی امر والا ازمنظر لیوتار (مطالعه موردی: آثار بارنت نیومن)

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 91-112

شمس‌الملوک مصطفوی


بازنمایی مفاهیم عرفانی فرم معماری عصر صفوی

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 113-134

علی‌اصغر فهیمی‌فر


هنر روزنه‌ای به امر معنوی در تفکر هایدگر

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 135-151

بیژن عبدالکریمی؛ کامیار پورعالی


جریان‌شناسی بوطیقای تخیل از خیال‌پردازی جمعی به خیال‌پردازی سوژه

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 153-178

علی عباسی


بنیادهای عرفانی هنر باغ‌سازی چین

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 179-216

اسماعیل رادپور


مطالعۀ نمادین نقش قندیل در محراب

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 217-238

افسانه قانی؛ شهربانو کاملی


دراماتورژی تقابل‌های قرآنی در قصه حضرت موسی (ع)

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 239-259

محمدتقی دیاری بیدگلی؛ حمید تلخابی؛ الهام نعیمی


تأویل‌پذیری به‌مثابه دیالکتیک حضور و غیاب در آثار بیژن الهی، با تأکید بر آرای مارتین هایدگر

دوره 2، شماره 3، بهمن 1401، صفحه 261-283

مهدی منفرد؛ سیدمحمدصادق آتش‌زر


شناسنامه علمی شماره

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 1-6


بررسی یک نسخۀ خطی قرآن اولیه از مسجد عمروبن‌عاص

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 7-32

الینور سلارد


ملاحظاتی بر دو مصحف شریف کتابت‌شده در شیراز در دورۀ صفویه

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 33-67

سلیمان برک


قرآن‌های کتابت‌شده توسط شکرزاده سیدمحمد افندی

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 69-92

محمد ممیش


دربارۀ کاتبان مصحف شریف

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 93-105

مصطفی اوغور درمان


مصحف شاه‌محمود نیشابوری؛ شاهکار کتابت نستعلیق

دوره 2، شماره 2، مرداد 1401، صفحه 107-137

فاتح اوزکافا


شناسنامه علمی شماره

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400


بررسی سیر تحول در قلم نسخ در ایران؛ از عبدالله طباخ تا علاءالدین تبریزی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

علیرضا هاشمی‌نژاد


پژوهشی در قرآن‌نویسی خط محقق

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

امیر فرید


سبک طبری: تأملی بر قرآن‌نگاری شمال ایران در سده‌های میانه

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

مهدی صحراگرد


مطالعۀ پیوندهای کتابت مصحف شریف در ایران و عثمانی در سده‌های 9 و 10 ق.

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

مهدی قربانی؛ محمدحسین اسرافیلی


مطالعۀ مقایسه‌ای کتابت‌های میرزا‌احمد نیریزی و زین‌العابدین اصفهانی (نمونۀ مطالعاتی کتابت جزء سی‌ام قرآن معروف به آریامهری و مصحف زرین)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

علیرضا بخشی


مقایسۀ تطبیقی قلم محقق در مصاحف بایسنقرمیرزا و احمد قره‌حصاری

دوره 1، شماره 1، اسفند 1400

شهاب شهیدانی